Powered by

Nadácia
Slovenskej
sporiteľne

Hlasuj za projekty a vyhraj iPad mini! Súťažné podmienky

Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2015

  • Datum realizacie projektu: 15.06.2015
  • Miesto realizácie projektu (obec): Bratislava
  • Región: Bratislavský kraj
  • Oblasť podpory: Iné projekty
Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2015
Modelová konferencia FMV 2015 (MK FMV 2015) reprezentuje dvojsemestrálnu aktivitu študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EUBA). Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť aplikácie teoretických poznatkov z predmetov ako Interkultúrna komunikácia a rokovania (v cudzom jazyku), Diplomatický protokol, Medzinárodné politické vzťahy či Svetová ekonomika do praxe.

Študenti, v rámci predmetu Negociácie v diplomatickej praxi (NDPR), simulujú multilaterálne rokovania týkajúce sa aktuálnych medzinárodných problémov, pričom ich ultimátnou úlohou je počas dvoch semestrov dospieť k dohode medzi štátmi na danú problematiku a vypracovať záverečné memorandum. Tento dokument bude následne prezentovaný na verejnosti počas Modelovej konferencie FMV v apríli 2015. Na konferencii sa uskutočnia 4 panelové diskusie s odborníkmi z praxe, ktorí budú so študentami diskutovať o záverečných memorandách ku ktorým dospeli v rámci negociačných skupín. Projekt tak študentom otvára priestor na zdokonalenie vyjednávacích a argumentačných zručností v praxi, čím obohacuje kvalitu výučbového procesu. Ôsmy ročník tohto projektu sa zameriava na rokovania ohľadom aktuálnych výziev Európskej únie (reforma Eurozóny, vízia rozvojovej a jazykovej politiky EÚ a facilitácia dialógu medzi Srbskom a Kosovom), v rámci ktorých sa budú študenti, za pomoci prizvaných diplomatov a odborníkov, snažiť poskytnúť alternatívny pohľad na danú problematiku.
Adriána
Simona
Jakub
Mattia
Sabína
EE
Eva
Miroslava
Darina
Matej
Barbora
Michaela
Martina
Matúš
Eva
Michaela
Silvia
Peter
Kamila
Petra
Gabriela
Dorota
Barbara
Aniela
lucia
Helena
Monika
swapnil
Anna
Stanislav
Lenka
Katarína
alzbeta
Vladimír
Michal
Sara
TOMAS
Martina
Isidro
Žiga
Veronika
Martin
Ján
Javer
Eva
Bibiána
Lívia
Peter
Tímea
Ján
Matej
Viliam
Imro
Natália
Nika
Nina
Miro
jan
Julia
Jana
Ružena
Peter
Katarina
Lucia
Adam
Zuzana
Michal
Lenka
Všetky projekty

Podobné projekty

Vyplň pár riadkov a vyhraj!

Dajte nám svoj LAJK:
Odoslať

Za tento projekt si už hlasoval!