Powered by

Nadácia
Slovenskej
sporiteľne

Hlasuj za projekty a vyhraj iPad mini! Súťažné podmienky

Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2015

  • Datum realizacie projektu: 15.06.2015
  • Miesto realizácie projektu (obec): Bratislava
  • Región: Bratislavský kraj
  • Oblasť podpory: Iné projekty
Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2015
Modelová konferencia FMV 2015 (MK FMV 2015) reprezentuje dvojsemestrálnu aktivitu študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EUBA). Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť aplikácie teoretických poznatkov z predmetov ako Interkultúrna komunikácia a rokovania (v cudzom jazyku), Diplomatický protokol, Medzinárodné politické vzťahy či Svetová ekonomika do praxe.

Študenti, v rámci predmetu Negociácie v diplomatickej praxi (NDPR), simulujú multilaterálne rokovania týkajúce sa aktuálnych medzinárodných problémov, pričom ich ultimátnou úlohou je počas dvoch semestrov dospieť k dohode medzi štátmi na danú problematiku a vypracovať záverečné memorandum. Tento dokument bude následne prezentovaný na verejnosti počas Modelovej konferencie FMV v apríli 2015. Na konferencii sa uskutočnia 4 panelové diskusie s odborníkmi z praxe, ktorí budú so študentami diskutovať o záverečných memorandách ku ktorým dospeli v rámci negociačných skupín. Projekt tak študentom otvára priestor na zdokonalenie vyjednávacích a argumentačných zručností v praxi, čím obohacuje kvalitu výučbového procesu. Ôsmy ročník tohto projektu sa zameriava na rokovania ohľadom aktuálnych výziev Európskej únie (reforma Eurozóny, vízia rozvojovej a jazykovej politiky EÚ a facilitácia dialógu medzi Srbskom a Kosovom), v rámci ktorých sa budú študenti, za pomoci prizvaných diplomatov a odborníkov, snažiť poskytnúť alternatívny pohľad na danú problematiku.
Darina
MARKO
Hana
Romana
Tatiana
Martin
Július
Monika
Brigita
Lukåš
Maria
michal
Petra
Mária
Martina
Lukas
Andrej
Annamária
Monika
Dominika
Vanda
Katarina
Seso
Klaudia
Mária
Romana
Anna
František
Mutafova
Katarína
Michal
Chris
Jakub
Adam
Antónia
Alex
Katarína
Kristína
Bibiána
Eva
Miroslav
Silvia
Lucia
Beata
Marianna
Maroš
Žofia
sarka
Katarina
Veronika
Lucia
Dominika
Adam
Majka
Michaela
Sylvia
marek
Erik
Milan
Michaela
Cizok
Ivana
Andrea
daniela
Vratko
Ján
zuzana
Miroslav
Všetky projekty

Podobné projekty

Vyplň pár riadkov a vyhraj!

Dajte nám svoj LAJK:
Odoslať

Za tento projekt si už hlasoval!