Powered by

Nadácia
Slovenskej
sporiteľne

Hlasuj za projekty a vyhraj iPad mini! Súťažné podmienky

Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2015

  • Datum realizacie projektu: 15.06.2015
  • Miesto realizácie projektu (obec): Bratislava
  • Región: Bratislavský kraj
  • Oblasť podpory: Iné projekty
Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2015
Modelová konferencia FMV 2015 (MK FMV 2015) reprezentuje dvojsemestrálnu aktivitu študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (FMV EUBA). Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť aplikácie teoretických poznatkov z predmetov ako Interkultúrna komunikácia a rokovania (v cudzom jazyku), Diplomatický protokol, Medzinárodné politické vzťahy či Svetová ekonomika do praxe.

Študenti, v rámci predmetu Negociácie v diplomatickej praxi (NDPR), simulujú multilaterálne rokovania týkajúce sa aktuálnych medzinárodných problémov, pričom ich ultimátnou úlohou je počas dvoch semestrov dospieť k dohode medzi štátmi na danú problematiku a vypracovať záverečné memorandum. Tento dokument bude následne prezentovaný na verejnosti počas Modelovej konferencie FMV v apríli 2015. Na konferencii sa uskutočnia 4 panelové diskusie s odborníkmi z praxe, ktorí budú so študentami diskutovať o záverečných memorandách ku ktorým dospeli v rámci negociačných skupín. Projekt tak študentom otvára priestor na zdokonalenie vyjednávacích a argumentačných zručností v praxi, čím obohacuje kvalitu výučbového procesu. Ôsmy ročník tohto projektu sa zameriava na rokovania ohľadom aktuálnych výziev Európskej únie (reforma Eurozóny, vízia rozvojovej a jazykovej politiky EÚ a facilitácia dialógu medzi Srbskom a Kosovom), v rámci ktorých sa budú študenti, za pomoci prizvaných diplomatov a odborníkov, snažiť poskytnúť alternatívny pohľad na danú problematiku.
Anka
Jakub
Martina
Martin
Martina
Micahela
Erik
Gabriel
Martin
helena
Matúš
Frencien
Linda
Patrik
Carolina
Lukåš
Miroslav
Lukas
Petra
Iva
Ramazan
Marian
Michal
Ľubica
Lukas
Roman
Barbora
Matej
Zuzana
Dagmara
Ivan
Paula
Katarína
Lucia
Mária
marian
Matúš
Anna
Michal
Monika
eva
Mária
Peter
Nika
Kristína
Denisa
Veronika
Silvia
Erika
Dominika
Marianna
klaudia
Petra
Terézia
Petra
zuzana
Michal
Adam
gaoussou-cheick
Klaudia
Jana
Katarina
Andrea
Monika
Pavol
Matúš
Tomáš
Ondrej
Všetky projekty

Podobné projekty

Vyplň pár riadkov a vyhraj!

Dajte nám svoj LAJK:
Odoslať

Za tento projekt si už hlasoval!